Beat Kulturskole
- bli det du drømmer om!
   Forside      Info
 Betingelser for opptak ved Beat Kulturskole
 
Påmelding

Påmelding:
Skjer skriftlig gjennom kulturskolens hjemmeside. Tilbakemelding om opptak blir sendt så raskt som mulig, og søkere som ikke får plass, står automatisk på venteliste. Påmeldingen er bindende og gjelder fra det tidspunktet semesteravgiften er betalt. Skolen har økonomiske forpliktelser og kan ikke tilbakebetale semesteravgiften dersom eleven slutter midt i et semester. 
 
Frister: 
Beat tar opp elever fortløpende dersom det er ledig, men det vanlige er å starte i januar eller august hvert år. Starter elever midt i et semester, blir semesteravgiften redusert tilsvarende. De som har plass på kulturskolen plikter også å gi skriftlig beskjed innen frister som blir sendt på mail dersom en ikke ønsker å beholde plassen videre kommende semester.
 
PS! Det er ingen aldersgrenser for påmelding til Beat Kulturskole!
 
Undervisning
Undervisningen foregår i lokalene til Betel Hommersåk, Kalamyrveien 2 - se kart. Fortrinnsvis er undervisningstiden mellom kl. 13.00 og 20.00 mandag-fredag, men her er det mulighet for fleksibilitet og tilpassing til den enkeltes behov. Skriv gjerne noe om ønsker i påmeldingen.
 
Eleven er forpliktet til å møte opp til undervisning til avtalt tid, og må også gi beskjed dersom en ikke kan komme. Dersom eleven uteblir fra timen, anses den undervisningsøkten som mistet. Blir derimot lærer forhindret fra undervisningen, skal det avtales nytt tidspunkt for timen. Eleven har da også rett til beskjed i best mulig tid om avlysninger/utsettelser.
 
Betaling
For oppdaterte priser - se priser. I tillegg til semesteravgiften, må en også påregne noen utgifter i forbindelse med noter o.l.
 
Det forventes også at eleven har tilgang til eget instrument. Dersom en ikke har, er vi behjelpelige med å skaffe til veie dette.