Beat Kulturskole
- bli det du drømmer om!
   Forside      Priser
 Pris - flere muligheter!

For et semester (16 ganger) koster det kr 3000/4500, uavhengig av hvordan du ønsker opplæringen tilrettelagt. Du kan velge mellom ulike alternativ:
 
  1. Alene med lærer i 20 min. (kr 3000) eller 30 min. (kr 4500).
  1. Dele på en lærer med en annen elev (men i eget rom) i 30 min.
  1. Øve i gruppe med 3-5 deltakere på ca. samme nivå i 40 min.
  1. Øve i band med minimum 4 stk. i 60 min.
 
I tillegg blir det, utfra etterspørsel, lagt opp til ulike kurs. Her blir det egne priser, avhengig av antall deltakere og antall kursdager.
 
Rabatter
Dersom det er flere i samme familie (søsken/foreldre) som ønsker undervisning, betaler nr. 2 (og eventuelt de andre) kun kr. 2400 pr. semester. (kr 3600 dersom en vil ha utvidet tid, dvs. 30 min.)
Det samme gjelder for de som ønsker undervisning på flere instrumenter - kr. 2400/3600 for et ekstra instrument.
PS! Dette må du oppgi under påmeldingen slik at det kommer klart fram.